De waterplas tegenover het boerderijtje is de waterberging voor tuinbouwkassen en deze plas is ook bestemd voor recreatieve doeleinden.  Het water is geschikt om in te varen, te vissen en te zwemmen en na voldoende vorst kan er ook op geschaatst worden. Dit alles op eigen risico. Tegenover de woning is een vissteiger (waterterrasje). Je kunt er ook heerlijk zitten en genieten van de rust, de ruimte, het water en de in de plas aanwezige watervogels.
Zie voor meer informatie en foto’s onder de kopjes varen, zwemmen en vissen.

Kinderen (ook volwassenen) kunnen fijn spelevaren met onze grote roeiboot, 3 sportyak roeibootjes en 4 sit-on-top kano’s, welke vrij te gebruiken zijn.