Annuleringsbepalingen reservering Pake’s boerderijke.

Indien onze huurder om welke redenen dan ook tot annulering van de aangegane huur-overeenkomst overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiende uit de huurovereenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling.

Deze schadeloosstelling bedraagt:

25%  van de huursom bij annulering tot 42 dagen voor aankomst;

60%  van de huursom bij annulering tot 28 dagen vooraankomst;

90%  van de huursom bij annulering tot 14 dagen voor aankomst;

100% van de huursom bij annulering binnen 14 dagen voor aankomst of bij niet verschijnen.
Omdat het gehuurde inclusief gas, water en elektra verhuurd is, wordt maximaal 90% van de huursom in rekening gebracht.

Wij raden u aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.